National Pandemic Alarm - Индексът на паника е най-нисък в България от началото на годината, сравнявайки пет европейски държави

National Pandemic Alarm - Индексът на паника е най-нисък в България от началото на годината, сравнявайки пет европейски държави

Националната пандемична аларма, която непрекъснато следи нагласите и настроенията в обществото по отношение на развитието на пандемията, предоставя резултати от последното събиране на данни (19-22 февруари 2021 г.). В тази вълна присъства нов индекс - „Индекс на готовност за ваксинация“ срещу COVID-19.

Националната пандемична аларма, която непрекъснато следи нагласите и настроенията в обществото по отношение на развитието на пандемията, предоставя резултати от последното събиране на данни (19-22 февруари 2021 г.). В тази вълна присъства нов индекс - „Индекс на готовност за ваксинация“ срещу COVID-19.

Български национален панел е част от мрежата на Европейските национални панели и чрез настоящия проект отразява ефекта на пандемията в България. Същият проект се извършва в още 4 европейски страни (Чехия, Словакия, Полша и Унгария), като по този начин се разглеждат нагласите на европейците спрямо създалата се ситуация в резултат на COVID-19.

Проектът измерва промените в нагласите и настроенията чрез 5 индекса: степен на готовност за ваксинация срещу COVID-19 („Индекс на готовност за ваксинация“), степен на доверие в държавата и държавните институции („Индекс на доверие в държавния апарат”), степен на страх („Индекс на паниката“), реалното въздействие на текущата ситуация върху хората („Индекс на въздействието“) и личния опит на хората с COVID-19 („Индекс на личния опит със заболяването“). Подробните резултати са достъпни на уебсайта www.nationalpandemicalarm.eu


Като направим сравнение с предходната вълна, която се проведе в периода 29 януари - 1 февруари,Индексът на доверие в държавния апарат отбелязва покачване с 1 до 2 пункта в Полша и Унгария, но нивата в тези две страни остават сравнително ниски - около 43%. От друга страна, регистрирахме спад от 3 пункта в България, 4 - в Чехия и 7 - в Словакия, като измерените стойности специално за Чехия и Словакия са най-ниските от всички изследвани държави от началото на проекта (март 2020 г.) - съответно 35% в Чехия и 33% в Словакия. Така разбираме, че доверието сред гражданите на местно ниво не е особено голямо. България попада около средата с 38%.

Индексът на паника варира в диапазон от 55% за България до 66% за Словакия, като България единствена отбелязва стойност под 60% от всики изследвани страни. Индексът измерва най-ниските нива в България от началото на годината в сравнение с останалите страни. В Словакия, Чехия и Полша има леко покачване от два пункта от предишната вълна, а в Унгария нивото остава същото – близо 61%.

Индексът на въздействие, който измерва как пандемичната обстановка се отразява върху ежедневието на хората, отбелязва най-висока стойност в Словакия от 68%, а тя е и най-високата от началото на годината от всички страни. Унгария отбелязва 65%, Полша – 62%, а Чехия и България – 61%.

Индексът на готовност за ваксинация следи подредбата на страните по отношение на желанието на гражданите им да се ваксинират. Най-голям интерес към ваксинация изразяват словаците – 52%, следвани от поляците и чехите с по 50%. По-малко склонни да се ваксинират са унгарците – 48% и категорично най-малко желаещи са българите – 35%. Все още се наблюдава тенденцията мъжете да изразяват по-голямо желание да се ваксинират срещу COVID-19 в сравнение с жените.

Изследването „Национална пандемична аларама“( www.nationalpandemicalarm.eu ) се осъществява от Европейските национални панели - дъщерно дружество на изследователските агенции Nielsen Admosphere, NMS Market Research и STEM/MARK. То обединява националните панели на Вишеградската четворка и България, които общо надхвърлят 100 000 на брой респонденти.