Новини

Нека отгатнем колко медала ще спечелим на Летните Олимпийски игри в Париж!

Нека отгатнем колко медала ще спечелим на Летните Олимпийски игри в Париж!

Скоро ще стане ясно кой ще е шампион на Евро-2024, а заедно с това и кой ще е победителят в нашия футболен конкурс. Но нека не губим време, а да се включим в следващото ни конкурс. Този път е Олимпийски. Направете своя прогноз и се борете за награда от 50 лв.!

Летните Олимпийски игри са съвсем близо, а Вие имате шанса отново да спечелите в нашия конкурс за олимпийски прогнози! Игрите ще се проведат в Париж от 26 юли до 11 август 2024 г. В периода от 4 юли до 9 август 2024 г. ни изпратете вашата прогноза за броя на медалите, които българският отбор ще спечели на Олимпиадата - независимо дали са златни, сребърни или бронзови - и ще се включите в жребия за 5 х 50 лв.!

Резултатите ще обявим най-късно до 31.08.2024 г.

В какво се състои нашето състезание?
Отговорете на поканата, изпратена на вашия имейл, и познайте колко медала ще спечели Българският национален отбор на Летните Олимпийски игри 2024 г. в Париж, независимо дали медалът е златен, сребърен или бронзов.

Как да участвате?
Състезанието за прогнози е отворено за всеки участник на Българския Национален Панел, който се е регистрирал и е преминал успешно телефонна проверка до 5 август 2024 г., присъединил се към състезанието за прогнози и е правилно прогнозирал колко медала ще спечели Българският отбор на Летните Олимпийски игри в Париж през 2024 г., независимо дали са златни, сребърни или бронзови медали.

Правила на състезанието:

1. ОРГАНИЗАТОР: European National Panels s.r.o., Štěpánská 611/14, 110 00, Prague 1, ID: 24309427, podkrepa@nacionalenpanel.bg
2. ИМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: „Състезание по прогнозиране на Летните Олимпийски игри 2024 за всички членове на БНП, регистрирани не по-късно от 5 август 2024 г.“
3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: от 4.7.2024 г. до 9.8.2024 г.
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В състезанието може да участва всеки член от Българския Национален Панел, който се е регистрирал и преминал успешно верификация до 5 август 2024 г., участвал в състезание по залагане и правилно познал колко медала ще спечели българският национален отбор на Летните Олимпийски игри в Париж през 2024 г., независимо дали са златни, сребърни или бронзови медали.
5. НАГРАДА: 5 x 50 BGN (6,700 монети)
6. КАК СЕ ИЗБИРАТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ: Победител ще бъде участник от Българския Национален Панел, който се е регистрирал и преминал успешно верификация до 5 август 2024 г., участвал в състезание по залагане и правилно познал колко медала ще спечели Българският национален отбор на Летните Олимпийски игри в Париж през 2024 г., независимо дали са златни, сребърни или бронзови медали.
Всички респонденти, които отговарят на тези условия, ще бъдат включени в теглене на случаен принцип, където ще бъдат избрани общо 5 победители.
Победителят се съгласява да публикува името и инициалите си, възрастта и града/общината си (например Димитър К., 36 г., Бургас) за обявяване на резултатите от конкурса на сайта на Организатора в раздел „Новини” и на социални мрежи БНП.
7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: Съобщението за печелившите ще бъде изпратено на имейл адреса, с който победителят е регистриран в Българската Национална Панел. Резултатите ще бъдат публикувани и на сайта на БНП, в раздел "Новини", както и в социалните мрежи на БНП.
8. ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДАТА: Организаторът се задължава да уведоми победителя за наградата в рамките на 10 работни дни след края на конкурса, изпрати наградата на победителя в рамките на 1 месец след края на конкурса (В случай на награда в натура, наградата ще бъде изпратена на адреса на печелившия, който той/тя ще потвърди по телефона; в случай на парична награда, сумата ще бъде преведена в монетната сметка на победителя в БНП).
9. СЪГЛАСИЕ С ПРАВИЛАТА И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ: С изпращането на своята обратна връзка участникът в състезанието доброволно изразява своето изрично съгласие с правилата и в същото време дава изричното си съгласие на Организатора в съответствие със Закон № 101/2001 Coll. и Закон № 480/2004 Coll. Тези данни включват: собствено и фамилно име на участника, неговия адрес (улица, пощенски код, град/община и пощенски код), телефонен номер и имейл адрес и служат единствено за целите на връчването на наградата; Възможно публикуване на лични данни е допустимо в следния диапазон: име, първа буква от фамилията, възраст и град/община в списъка с награди на сайта на Организатора. Участникът може да оттегли писмено съгласието си чрез изпращане на искане до podkrepa@nacionalenpanel.bg. Ако победител откаже да предостави информацията, посочена в правилата на състезанието, той ще бъде елиминиран от състезанието и наградата ще бъде дадена на следващия по ред.
10. ДРУГИ ВАЖНИ УСЛОВИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: При участие в състезанието, участниците трябва да са наясно, че нямат право да претендират за никакви други награди, освен паричната награда, посочена по-горе, или точките, зачислени на техния профил в БНП. Организаторът няма никакви задължения към участниците и участниците нямат право на никакви възнаграждения от страна на Организатора, освен както е посочено в настоящите Правила. Наградите нямат юридическа сила. В състезанието не могат да участват юридически лица и служители на Организатора или членове на техните семейства. Пълният текст на правилата ще бъде достъпен непрекъснато на сайта на Организатора https://www.nacionalenpanel.bg/news по време на провеждането на състезанието. Организаторът си запазва правото да преразгледа правилата и условията на Състезанието. В случай на спор, Организаторът има право да разгледа и окончателно да реши всеки въпрос, свързан със Състезанието.

‹ Обратно

Публикувано на 9.07.2024 г., 19:23:50