9-те правила на респондента

Избрахме най-често задаваните от вас въпроси и написахме правилник на респондента, с помощта на който нищо не може да Ви изненада при попълването на въпросниците.

9-те правила на респондента
Цялата статия