NPA: Нивата на паника и въздействие са по-ниски в България, следвайки положителните тенденции на COVID-19 кривата в страната

NPA: Нивата на паника и въздействие са по-ниски в България, следвайки положителните тенденции на COVID-19 кривата в страната

Националната пандемична аларма, която непрекъснато следи нагласите и настроенията в обществото по отношение на развитието на пандемията, предоставя резултати от последното събиране на данни (15-18 януари 2021 г.). Тази вълна е допълнена с нов индекс - „Индекс на готовност за ваксинация“ срещу COVID-19.

Възможно е именно заради това хората да са по-малко склонни да се ваксинират срещу COVID-19

„Индекс на готовност за ваксинация“ е нов индекс, който е добавен към настоящата вълна на проекта. От всички 5 изследвани държави той категорично измерва най-ниска стойност в България (34 точки). Причината за това може да се дължи на по-добрата епидемична обстановка в сравнение с останалите страни - в момента България има най-ниските нива на заболеваемост от изследваните 5 страни. Индексът отбелязва най-високо ниво в Словакия (52 точки), където ситуацията се нарежда на второ място по отношение на сериозност след Чехия. В Полша и Чехия индексът измверва подобни нива (50 точки), а в Унгария по-малко - 44 точки. Интересното е, че във всички тези страни мъжете обикновено са по-склонни да се ваксинират срещу COVID-19, отколкото жените.

„Индексът на доверие в държавния апарат“ в момента е доста нисък във всички страни. Той се е понижил в България и Полша с около 2 пункта спрямо предходната вълна през декември (в момента България отбелязва 39 точки, а Полша 41), което също означава, че те отбелязват едни от най-ниските наблюдавани стойности от началото на проекта. В Словакия, Чехия и Унгария те са на приблизително същото ниво спрямо миналия месец, но също така се нареждат сред най-ниските от март миналата година насам.

„Индексът на паниката“ варира много в различните страни. Най-високото ниво на паника е забелязано в Словакия (66 точки), където се е повишило с 3 пункта от декември насам. България, от друга страна, отбелязва най-ниското ниво на паника (55 точки) - то е спаднало с 6 пункта от последната вълна. Това е почти сигурно резултат на общото подобрение на КОВИД ситуацията в страната през изминалия месец. В Полша и Чехия нивото на „индекса на паниката“ не се е променило, а в Унгария леко се е понижило с 3 точка. По-високото ниво на паника и страх по отношение на COVID-19 обикновено се изразява по-често сред респондентите над 45 годишна възраст.

„Индексът на въздействието“, който отразява как ситуацията около пандемията от COVID-19 засяга ежедневието на хората, намалява в страни, които са в по-добро положение по отношение на заболеваемостта, напр. България, която в момента отбелязва 60 точки (5 пункта надолу от декември) и Унгария, която отчита 62 точки (2 пункта по-малко в сравнение с декември). Въпреки това тези нива са все още малко по-високи от измереното в Чехия, т.е. страната с най-лоша заболеваемост и много правителствени ограничения. Там то е 59 точки, което отчита покачване с 3 пункта в сравнение с предходната вълна. Нивото според „Индекс на въздействието“ е най-високо в Словакия, където достига 65 точки. В Полша то остава непроменено (60 точки).

Не е изненадващо, че „Индексът на личния опит със заболяването“, който отбелязва степента на опит на хората с COVID-19, нараства последователно във всички страни. От последната вълна през декември тя се е повишила с 12 точки в Словакия (73 точки сега), с 8 точки в Чехия (78 точки сега), с 4 точки в Полша (57 точки сега) и с 2 точки в Унгария (63 точки сега). В България нивото на личен опит се е повишило само с 0,5 пункта (64 точки сега), което отново отразява по-добрата епидемична ситуация в сравнение с останалите 4 страни.