Вашият домашен любимец има празник!

Вашият домашен любимец има празник!

Знаете ли, че 4.10. е Международният ден на домашните любимци? Възнаграждавате ли вашето животинче вкъщи с любимата му храна или играчка на този ден? За да уважим празника направихме проучване колко от нашите респонденти имат домашен любимец и как най-често са сдобили с него. Също ви направихме малка викторина доколко сте информирани кои са най-застрашените животински видове.

Приблизително две трети от вас са посочили във въпросника, че отглеждат домашно животно за удоволствие. В някои държави, като България и Полша, дори малко над две трети от респондентите отговарят по този начин. (70% в БГ и 74% в PL). Докато в Чехия и Словакия, изглежда имаме почти равно представени жени и мъже, отглеждащи домашни любимци, в Полша, Унгария и България откриваме повече стопанки, отколкото стопани. Повечето респонденти съсредоточават грижите си върху максимум едно животно, но също има и все повече домакинства с 2 или повече домашни любимци, особено в Полша.


Според вашите отговори, варират начините, по които сте се сдобили с домашни любимци преди и сега. Все пак, както изглежда, и в Чехия, и в Словакия, преобладава покупката на домашен любимец пряко от развъдник – това е най-честият отговор, даден от нашите панелисти в тези две страни. От друга страна, в останалите три страни – Полша, България, Унгария – най-честите отговори включват осиновяване на животно намерено на улицата/в природата или получаване на домашен любимец като подарък от роднини, приятели и т.н. Осиновяване на животни в зоологическа градина или зоопарк се наблюдава по-скоро спорадично във всички държави.

Червеният списък на Международния съюз за защита на природата, МСЗП(известен още като Червена Книга на световнозастрашените видове) е списък на заплашените от изчезване животни и растения, който е заложен през 1949 г. и понастоящем класифицира животните и растенията в 7 различни категории според нивото им на застрашеност. В нашата малка викторина, във всички страни, повече от половината респонденти правилно разпознават дългоносият носорог като критично застрашен вид. В Чехия, 73% го посочват като правилен отговор. Така че можем спокойно да заявим, че северният дългонос носорог сравнително успешно информира с ръмженето си света за своята застрашеност. Макар и също критично застрашен, обаче, северният лемур се нуждае от по-добра „ПР агенция“, тъй като едва една трета от полските респонденти го определят като застрашен вид, а в другите страни под една четвърт го включват в своя отговор. Както личи, твърдението, че „колкото по-голямо е животното, толкова по-силен е неговият отговор“ наистина донякъде се потвърждава в случая. Например, най-голямият бозайник – гренландският кит – е посочен като застрашен вид от 61% от чехите, 56% от словаците, 53% от поляците, 52% от унгарците и 43% пт българите. Според критериите за класификация на МСЗП, обаче, той е малко застрашен животински вид.