Ситуацията около Covid-19 може и да се е успокоила, но вие не сте по-добре

Ситуацията около Covid-19 може и да се е успокоила, но вие не сте по-добре

Въпреки стабилизирането на ситуацията около коронавирусната пандемия, положението няма изгледи да се подобрява от гледна точка на хората.

Сред всички държави, където панелът ни е активен, най-честият отговор е, че 2022-а година до момента е била по-лоша, отколкото 2020-а. Респондентите от Унгария дават тази оценка с една идея по-често от тези в останалите държави. Повече от половината унгарски панелисти посочват този отговор, докато в останалите държави по-малко от половината оценяват 2022-а по-зле от 2020-а. Около една пета до една четвърт е делът на тези, които смятат, че 2022-а до момента е по-добра от 2020-а. Останалите респонденти не виждат разлика между двата периода.

Тези от вас, които оценяват досегашната част от 2022-а като по-добра от 2020-а по-често от останалите посочват сред причините за своята оценка, че се чувстват по-свободни от COVID-19 в контекста на разхлабване на мерките, че се чувстват по-малко заплашени от  COVID-19, че личното им финансово положение се е подобрило, и че са имали приятни семейни изживявания през 2022-а. Подредбата на тези топ 4 причини варира леко между държавите, но във всички страни, с изключение на Полша, това, че се чувстват по-свободни в контекста на COVID-19 е най-често споменаваната причина. В Полша, това, че се чувстват по-малко заплашени от COVID-19 е почти еднакво често посочвана, разликата между двете е само в порядъка на десетини от процента.

Сред тези от вас, които оценяват 2022-а до момента като по-лоша от 2020-а, има поне частично съгласие за най-често посочваната причина. Единодушие се наблюдава между Унгария и България, където най-често посочваната причина е, че финансовото положение на респондентите се е влошило в сравнение с 2020-а. Подобен консенсус съществува и между Чехия и Словакия по отношение на водещата причина да оценяват 2022-а като по-лоша: там са по-склонни да разглеждат енергийната криза и нарастващите цени за електроенергия като най-силно подсилващи това гледище. Същата причина е най-често посочвана и в Полша, но в тази страна има много малка разлика в честотата на посочване на първата и втората най-често избирани причини. Съответно, в Полша това е влошаващото се финасово положение на респондентите, водещият отговор в България и Унгария. Друга често посочвана причина защо нашите панелисти оценяват негативно сегашната година е усещането за цялостно влошаване на положението в страната на респондента. Войната в Украйна се посочва от повече от половината респонденти в Чехия и Полша, като причина да възприемат 2022-а като по-лоша година. Респондентите в Унгария съответно са най-малко склонни да избират тази причина.