Почти 2/3 от българите ще си останат у дома тази година

Почти 2/3 от българите ще си останат у дома тази година

През юни 2022 г. попитахме 500 души на възраст над 15 години от различни страни какво казват за продължаващия конфликт в Украйна и как го виждат с тазгодишната ваканция. Ако се интересувате кой, според нашите респонденти, е отговорен за отприщването на конфликта в Европа или колко хора няма да отидат на почивка тази година, нашето проучване в юни ви дава тези и други отговори.

Около една трета от анкетираните планират поне едноседмична почивка в чужбина през тази година, като това най-често са поляци и българи. Унгарците, от друга гледна точка, по-често планират да си останат у дома. Чехите по-често планират почивки с посещение на европейски градове или паметници на културата, докато поляците и българите по-често ходят на море или на планина.


Конфликтът в Украйна

Според анкетираните, Русия или западните държави са отговорните за войната в Украйна. Въпреки това, поляците са единствената нация, която ясно обвинява Русия за началото на конфликта. В други държави вече има голяма група от хора, които обвиняват Запада, като по-конкретно - в България тази група представлява почти половината от населението. Становището, че самата Украйна е виновна за инвазията е значително минимално (с изключение на Унгария).

Склонността да се смята, че Русия е виновна, се увеличава с образованието на отговарящия и големината на населеното място. Заслужава да се отбележи и фактът, че хората, които използват природен газ у дома, по-скоро обвиняват Русия.

Държавите на анкетираните следва да подкрепят Украйна, като по-специално това е под формата на хуманитарна помощ и предоставяне на убежище на украински бежанци. Всички форми на помощ се осъществяват по-често от поляците, а някои от тях и от чехите. За разлика от тях, унгарците и особено българите са по-склонни да се противопоставят на участието на страната си в конфликта, но унгарците са поне по-склонни в това да одобряват приемането на бежанци.

Подкрепата, относно пряка военна намеса е минимална - само една десета от поляците и чехите и една двадесета от словаците биха я одобрили. За разлика от това, половината от поляците и една четвърт от чехите подкрепят доставката на военно оборудване.

Хората, които определят Русия като виновник за конфликта, както и студентите и анкетираните на възраст над 60 години, по-често биха оказали помощ на Украйна. Но и тези две групи по-скоро отхвърлят военната намеса.

Анкетираните, които лично подкрепят Украйна или украинците, най-често оказват материална помощ или финансово дарение за хуманитарни цели. Поляците отново са били най-дейни в тази насока. В същото време Полша е единствената страна, в която гражданите в по-голяма степен са стигнали до бойкот на руски стоки. Около половината от участниците в изследването са осигурили някаква форма на подкрепа, с изключение на България, където три четвърти от анкетираните са останали пасивни.

Тези, които не са оказали помощ казват, че не са могли да я осигурят (особено чехите, словаците и поляците) или не са имали възможност да го направят (особено унгарците и българите). Недоволството от предоставянето на помощта също е често срещана причина, като това отношение е особено изразено в Чешката република.

Проучването е проведено онлайн сред участниците в Европейския национален панел и включва 500 души на възраст над 15 години от всяка страна. Извадката от анкетирани е представителна по пол, възраст, образование, големина на населеното място и регион въз основа на квотен подбор. Ако някоя от графиките не достига 100 %, това се дължи на автоматичното закръгляне на десетичните числа. Проучването е проведено през юни 2022 г.