Национална пандемична аларма: Индексът на паника поддържа сравнително по-добри стойности в България

Национална пандемична аларма: Индексът на паника поддържа сравнително по-добри стойности в България

Националната пандемична аларма, която непрекъснато следи нагласите и настроенията в обществото по отношение на развитието на пандемията, предоставя резултати от последното събиране на данни (16–19. 4. 2021). В тази вълна присъства и новият индекс, въведен в началото на годината - Индекс на готовност за ваксинация срещу COVID-19.

Националната пандемична аларма, която непрекъснато следи нагласите и настроенията в обществото по отношение на развитието на пандемията, предоставя резултати от последното събиране на данни (16–19. 4. 2021). В тази вълна присъства и новият индекс, въведен в началото на годината - Индекс на готовност за ваксинация срещу COVID-19.

Български национален панел е част от мрежата на Европейските национални панели и чрез настоящия проект отразява ефектите от пандемията върху българските граждани. Същият проект се извършва в още 4 европейски страни (Чехия, Словакия, Полша и Унгария), като по този начин се разглеждат нагласите на европейците спрямо създалата се ситуация в резултат на COVID-19.

Проектът измерва промените в обществените нагласи и настроения според 5 индекса: степен на готовност за ваксинация срещу COVID-19 („Индекс на готовност за ваксинация“), степен на доверие в държавата и държавните институции („Индекс на доверие в държавния апарат”), степен на страх („Индекс на паника“), реалното въздействие на текущата ситуация върху хората („Индекс на въздействието“) и личния опит на хората с COVID-19 („Индекс на личния опит със заболяването“). Подробните резултати са достъпни на уебсайта www.nationalpandemicalarm.eu


Индексът на доверие в държавния апарат, който измерва доверието на гражданите в държавните институции по отношение на тяхното справяне с COVID кризата, отчете значително увеличение в България спрямо предходната вълна, която се проведе през месец март – покачване от 7 пункта, достигайки 43%. Възможно е това да се дължи на новоизбраните народни представители и формации в новия парламент в резултат на проведените избори в началото на месец април.

Като сравним стойностите на индекса в останалите страни, доверието на местно ниво е най-ниско в Чехия (40%), само с разлика от един пункт нагоре е Словакия (41%), където също (както в България) се забелязва голямо увеличение - 6 пункта в сравнение с последната вълна. Подобни на българските нива (43%) се забелязват в Унгария (43%) и в Полша (44%).

Индексът на паника в България не се е променил от последната вълна и все още поддържа ниво от 59%. Ситуацията от началото на годината е по-благоприятна у нас в сравнение с другите изследвани държави – България продължава да отбелязва сравнително ниско ниво на паника.

Индексът на паника измери същото ниво в Чехия (59%), като там стойността се е понижила с 5 пункта в сравнение с последната вълна на изследването. Това подобрение показва, че притеснението сред чехите се е понижило вероятно поради намалялата заболеваемост през последните седмици, края на извънредното положение в страната и затоплянето на времето. Ситуацията е малко по-различна в Словакия, Унгария и Полша, където индексът варира между 65%-66%.

Индексът на готовност за ваксинация се е увеличил във всички изследвани страни. България има най-ниското ниво от тях – 40%, като стойността се е увеличила само с 1 пункт в сравнение с предишната вълна.

Индексът се е увеличил във всички изследвани страни - с 5 пункта в Унгария (сега 62%) и Полша (сега 55%) и с 3 пункта в Словакия (сега 57%). В Чехия е нараснал с 1 пункт (сега 59 точки). С покачените стойности се променя и подредбата на страните според желанието на техните граждани да се ваксинират срещу COVID-19: най-голямо желание изразяват гражданите на Унгария, следвани от тези в Чехия, Словакия, Полша и на последно място България.


Изследването „Национална пандемична аларама“ ( www.nationalpandemicalarm.eu ) се осъществява от Европейските национални панели - дъщерно дружество на изследователските агенции Nielsen Admosphere, NMS Market Research и STEM/MARK. То обединява националните панели на Вишеградската четворка и България, които общо надхвърлят 100 000 на брой респонденти.