Ядем ли месо?

Ядем ли месо?

Международният ден на веганите се отбелязва на 1 ноември. През септември попитахме какво е отношението ви към консумацията на месо.

Сред държавите, включени в Европейския национален панел, доминират респондентите, които ядат всякакво месо (вкл. колбаси и риба) – минимум 7 от 10. На другия полюс, колко от вас са вегани, т.е. не ядат никакви животински продукти като яйца, мед, риба или морски деликатеси? Разликите между държавите по този показател са много малки, с относителен дял на веганите обичайно под 2%. Вегетарианството е малко по-разпространено във всички държави. Полша е номер едно с почти една десета от респондентите, определящи се за вегетарианци. Най-нисък е процентът на вегетарианците и веганите в Чехия и Словакия.

Макар че са малко тези от вас, които се определят като вегани и вегетарианци, в Чехия, Словакия и Унгария, те най-често посочват своята любов към животните като главна причина за своя избор. Известно изключение правят полските вегани и вегетарианци, които най-често посочват като главна причина грижата за здравето като вид превенция, а любовта към животните нареждат съответно на второ място. Грижата за околната среда е по-разпространен довод да станат вегани/вегетарианци на респондентите в България (1-во място) и Полша (3-то място), отколкото в останалите държави, съответно той се нарежда на последно място сред унгарските, чешките и словашките вегани и вегетарианци. Българските респонденти се отличават по това, че любовта към животните е най-рядко посочваната причина.

! С малък размер на извадката под 100 респондента, има голяма вероятност за висока статистическа грешка, затова резултатите трябва да се възприемат само като индикативни.

Посочените стойности представят непретегления брой респонденти, които са избрали съответния отговор .

Тези от вас, които ядат месо, включително колбаси, посочват, че сравнително често консумират месни продукти (салами, кренвирши, наденици и др.) – 9 от 10 поне веднъж седмично. От друга страна, респондентите от Чехия и Словакия са най-малко склонни да се определят като ежедневно консумиращи месни продукти.

Осемдесет и девет процента от вас посочват, че ядат месо независимо дали консумират и колбаси – най-голям е делът им в Чехия (92%), а най-малък – в Полша (85%). Вашите отговори показват, че най-често ядете месо 3 до 4 пъти седмично. Почти всички панелисти, които ядат месо, съответно посочват, че месото присъства на масата им поне веднъж седмично.

Честотата на консумация изглежда по-ниска при рибата в частност, отколкото при месото и месните продукти като цяло. Около една пета от тези, които ядат риба в държави като България, Словакия или Чехия споменават, че ядат риба по-рядко от веднъж месечно. В, Унгария, този процент е дори по-висок, две пети. Все пак, обаче унгарските потребители се отличават от тези в останалите държави по отношение на честотата на консумация и може да се каже, че като цяло най-малко харесват риба. Това е независимо от факта, че приблизително 9 от 10 панелисти се определят като ядящи риба, подобно на другите държави от Европейския национален панел. От друга страна, като най-чести консуматори на риба се представят полските панелисти.