20 януари Международен ден на сиренето

20 януари Международен ден на сиренето

Ние също използвахме възможността да проверим колко любители на сирене имаме сред ENP панелистите и кои сирена харесвате най-много.

Само 3% от нашите панелисти не ядат сирене, или защото не им харесва, или по здравни причини, или понеже убежденията им не им позволяват. Най-големите любители на сиренето са в Словакия (31%), независимо от техния пол и възраст, докато най-малко склонните да се присъединят към култа към сиренето са респондентите в Унгария (18%). 94% от вас хапват сирене поне понякога.

Може би някои от вас са го знаели, или просто са налучкали, че средното годишно потребление на сирене на глава от населението на европейския съюз е 17-20 кг. 13% от вас са отговорили на този въпрос правилно. Най-типичната догадка беше, че средната годишна консумация на сирене на глава от населението в ЕС е 9-12 кг. Този отговор е посочен от 22% от респондентите. Словаците са най-склонни от всички да докладват годишно потребление от 5-8 кг, макар че те са тези, които тласкат средното европейско потребление нагоре с тяхната любов към сиренето. Очевидно, те не мерят своите порции.

Очевидно, когато се каже сирене, първата мисловна асоциация е с италианските пармезан или моцарела, швейцарския ементал, или френското брие, камембер или рокфор. Това са вашите водещи предположения за най-консумираните видове сирена в Европа. Забрваили сте обаче фетата, без която никое гръцко семейство не сяда на масата. Да, точно гърците са тези, които консумират 28 кг. сирене на глава от населението за година, и с този си солиден апетит, те оглавяват класацията за най-голям консуматор на сирене в Европа.

Една трета от вас разпознават французите като най-големите потребители на сирене, чехите са най-склонни да подкрепят подобно предположение (42%), докато словаците са най-малко склонни (25%). Почти една четвърт са убедени, че лидери по потребление са италианците, а 17% от нашите панелисти вярват, че това са швейцарците. Само 6% са предположили правилно реалния потребител – гърците. Най-много верни отговори идват от Словакия (10%).

Интересно е, че цели 22% от българите се самоопределят като най-големите потребители на сирене в Европа, докато другите ENP държави им дават едва половин процент.

Най-популярният вид сирене сред тези от вас, които ядат сирене поне от време на време, е групата на твърдите сирена като ементал, чедър, и др. Една трета от вас потвърждават това, като сред унгарците тази група е значително по-популярна (53%). Втората най-популярна група сирена е тази на сирената, покрити с плесен, като камембер (13%), който е особено популярен сред чехите (19%). Третото и четвъртото място се заемат от съответно пармезана (11%) и сирената със синя плесен във вътрешността, като рокфор, гогонзола, нива (10%). Българските респонденти предпочитат най-вече рикота, жерве (25%), които се нареждат на пето място общо.

Източник:

https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92087.aspx