National Pandemic Alarm – текущите нагласи и настроения спрямо пандемията от коронавирус

National Pandemic Alarm – текущите нагласи и настроения спрямо пандемията от коронавирус

В днешната трудна и несигурна ситуация в резултат от разпространението на пандемията от COVID-19 информацията е по-важна от всякога. European National Panels допълва наличната статистика с данни за актуалните възгледи, нагласи и емоции на реални хора. European National Panels създадe изследователския проект “National Pandemic Alarm”, който има за цел да следи нагласите и настроенията сред обществата в пет европейски държави насред развиващата се пандемия. Проектът стартира на 16-ти март 2020 г. в местните представителни онлайн панели на European National Panels в Чехия, Словакия, Полша, Унгария и България, предлагащ специфични по рода си международни сравнения.

European National Panels стартира специален проект, за да следи текущата ситуация и да информира гражданите

Изследването е продължително и резултатите от него представляват няколко показателя, които отразяват развитието на социалните нагласи и настроения в настоящата ситуация. Показателите са: степен на страх (индекс „паника”), доверие в държавните представители (индекс на доверие в държавния апарат), нагласата относно развитието на пандемията и нейните последствия (индекс на песимизма), реалното въздействие на ситуацията върху населението (индекс на въздействието) и личния опит на хората със заболяването и наличието на заболели в обкръжението им  (индекс на личния опит). Следейки развитието, резултатите се актуализират и визуализират под формата на лесно четими графики на уебсайта www.nationalpandemicalarm.eu.

Изследователският проект се осъществява от European National Panels - дъщерно дружество на изследователските агенции Nielsen Admosphere, NMS Market Research и STEM / MARK. Той обединява националните панели на Вишеградската четворка и България, които общо имат над 100 000 респонденти.